Skip to main content

Volume 21 (1966), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: O politike filozoficky)
Filozofia, 21 (1966), 5, 541-544.
File to download: PDF
(Original title: Nový pokus o marxistickú filozofiu prírodných vied)
Filozofia, 21 (1966), 5, 544-549.
File to download: PDF
(Original title: Marxistická kritika dialektické teologie)
Filozofia, 21 (1966), 5, 549-557.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodná monografie o otázce přírodního výběru)
Filozofia, 21 (1966), 5, 557-559.
File to download: PDF
(Original title: Voľný čas — predmet sociologického bádania)
Filozofia, 21 (1966), 5, 559-561.
File to download: PDF
(Original title: O formálnej abstrakcii)
Filozofia, 21 (1966), 5, 561-562.
File to download: PDF
(Original title: Monografia o spoločenskom pokroku)
Filozofia, 21 (1966), 5, 562-564.
File to download: PDF