Skip to main content

Volume 28 (1973), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: Poučenie o prístupe k riešeniu teoretických problémov socializmu)
Filozofia, 28 (1973), 1, 81-85.
File to download: PDF
(Original title: Podnetná štúdia o myšlienkovom experimente)
Filozofia, 28 (1973), 1, 86-88.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika spojitosti a diskrétnosti sveta)
Filozofia, 28 (1973), 1, 89-92.
File to download: PDF
(Original title: Hegel dnes)
Filozofia, 28 (1973), 1, 92-95.
File to download: PDF
(Original title: Tradície európskeho humanizmu)
Filozofia, 28 (1973), 1, 95-98.
File to download: PDF
(Original title: Obraz formovania všestranného človeka)
Filozofia, 28 (1973), 1, 98-100.
File to download: PDF