Skip to main content

Volume 33 (1978), 2

Reviews

(Original title: O problematike heuristiky a dynamiky vedeckého poznania)
Filozofia, 33 (1978), 2, 222-226.
File to download: PDF
(Original title: Maďarská monografia o Denisovi Diderotovi)
Filozofia, 33 (1978), 2, 226-231.
File to download: PDF
(Original title: Princíp komplementarity a materialistická dialektika)
Filozofia, 33 (1978), 2, 231-237.
File to download: PDF
(Original title: Humanizmus — osobnosť — výchova)
Filozofia, 33 (1978), 2, 237-240.
File to download: PDF