Skip to main content

Volume 33 (1978), 2

Views

(Original title: O jednej buržoáznej teórii spoločenského vývoja alebo ako možno „vylepšiť kapitalizmus“)
Filozofia, 33 (1978), 2, 217-221.
File to download: PDF