Skip to main content

Volume 33 (1978), 6

Papers - To the Dialectics of the Biological and the Social in the Life of Man

(Original title: K dialektike biologického a sociálneho v živote človeka)
Filozofia, 33 (1978), 6, 581-587.
File to download: PDF
(Original title: K problematike vzťahu prírodného a spoločenského u človeka)
Filozofia, 33 (1978), 6, 588-598.
File to download: PDF
(Original title: Problémy vzťahu biologického a sociálneho v procese určovania psychických vlastností človeka)
Filozofia, 33 (1978), 6, 599-607.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika evolúcie makromolekúl)
Filozofia, 33 (1978), 6, 608-618.
File to download: PDF
(Original title: Abstraktné a konkrétne u zvierat a u človeka)
Filozofia, 33 (1978), 6, 619-624.
File to download: PDF
(Original title: Animalita, humanita a rozvoj tvorivých síl človeka)
Filozofia, 33 (1978), 6, 625-635.
File to download: PDF
(Original title: Dĺžka života ako sociálno-biologický problém)
Filozofia, 33 (1978), 6, 636-642.
File to download: PDF
(Original title: K problematike vzťahu animálneho a humánneho)
Filozofia, 33 (1978), 6, 643-648.
File to download: PDF
(Original title: Vzájomný vzťah sociálnej a biologickej dedičnosti)
Filozofia, 33 (1978), 6, 649-653.
File to download: PDF