Skip to main content

Volume 36 (1981), 4

Views

(Original title: Marxisticko-leninská teória socialistického spoločenského vedomia)
Filozofia, 36 (1981), 4, 438-445.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré problémy vzťahu odrazu a vzájomného pôsobenia)
Filozofia, 36 (1981), 4, 446-451.
File to download: PDF