Skip to main content

Volume 36 (1981), 4

Papers

(Original title: XXVI. zjazd Komunistickej strany Sovietskeho zväzu — teoretické a ideovo-politické poučenia)
Filozofia, 36 (1981), 4, 341-348.
File to download: PDF