Skip to main content

Volume 36 (1981), 4

Reviews

(Original title: O vzťahu filozofie a vedy)
Filozofia, 36 (1981), 4, 452-454.
File to download: PDF
(Original title: K problému determinizmu)
Filozofia, 36 (1981), 4, 454-458.
File to download: PDF
(Original title: Problémy geológie z filozofického hľadiska)
Filozofia, 36 (1981), 4, 459-462.
File to download: PDF
(Original title: Problematika sociálnych záujmov v leninizme)
Filozofia, 36 (1981), 4, 462-467.
File to download: PDF
(Original title: Problém subjektu v súčasnej buržoáznej filozofii)
Filozofia, 36 (1981), 4, 467-472.
File to download: PDF
(Original title: Otázky dialektiky rozvoja socialistickej morálky stále aktuálne)
Filozofia, 36 (1981), 4, 473-476.
File to download: PDF