Skip to main content

Volume 38 (1983), 3

Reviews

(Original title: Materializmus proti fideizmu)
Filozofia, 38 (1983), 3, 374-376.
File to download: PDF
(Original title: Marxisticky o etike)
Filozofia, 38 (1983), 3, 376-379.
File to download: PDF
(Original title: K problémom ľudskej činnosti)
Filozofia, 38 (1983), 3, 379-382.
File to download: PDF
(Original title: Monografia k problémom morálnej voľby)
Filozofia, 38 (1983), 3, 382-385.
File to download: PDF
(Original title: Riadenie ľudskej činnosti a jeho sociálno-etické aspekty)
Filozofia, 38 (1983), 3, 385-389.
File to download: PDF