Skip to main content

Volume 43 (1988), 3

Jubilees

(Original title: Filozofické pozadie tvorby H. Gavloviča (k 200. výročiu úmrtia))
Filozofia, 43 (1988), 3, 371-377.
File to download: PDF
(Original title: Etická reflexia „mravných naučení“ Hugolína Gavloviča)
Filozofia, 43 (1988), 3, 378-383.
File to download: PDF
(Original title: Karel Berka — 65 ročný)
Filozofia, 43 (1988), 3, 384-385.
File to download: PDF