Skip to main content

Volume 55 (2000), 4

Reflections

(Original title: Kultúra pluralizmu (medzi stratou centra, polycentrizmom a univerzalizmom))
Filozofia, 55 (2000), 4, 316-326.
File to download: PDF
(Original title: Staronová perspektíva chápania ľudských práv)
Filozofia, 55 (2000), 4, 327-334.
File to download: PDF