Skip to main content

Volume 74 (2019), 3

Reviews

(Original title: Milan Zigo: Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili)
Filozofia, 74 (2019), 3, 252-254.
File to download: PDF
(Original title: Matúš Porubjak: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida)
Filozofia, 74 (2019), 3, 255-257.
File to download: PDF