Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Alexander Koroľkov
Počet príspevkov: 2

1981

Koroľkov, A. . (1981). Teória vývinu a evolučná teória. Filozofia, 36(4), 364-375. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/364-375.pdf

1978

Koroľkov, A. . (1978). Dĺžka života ako sociálno-biologický problém. Filozofia, 33(6), 636-642. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/636-642.pdf