Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milan Burica
Počet príspevkov: 28

1990

Burica, M. . (1990). K obrazu novovekej racionality. Filozofia, 45(2), 162-175. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/162-175.pdf

1988

Burica, M. . (1988). Aurel Stodola a jeho spoločensko-politické názory. Filozofia, 43(6), 683-696. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/6/683-696.pdf
Burica, M. . (1988). K otázke kauzality vo vývoji vedeckého myslenia. Filozofia, 43(3), 295-308. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/295-308.pdf

1987

Burica, M. . (1987). K formovaniu kategoriálneho poznania. Filozofia, 42(1), 83-95. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/83-95.pdf

1986

Burica, M. . (1986). K aplikácii štruktúrnych prístupov na oblasť vedeckého myslenia. Filozofia, 41(3), 295-306. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/3/295-306.pdf

1985

Burica, M. . (1985). Genéza štruktúrnych prístupov vo vedeckom poznaní. Filozofia, 40(4), 439-452. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/439-452.pdf

1984

Burica, M. . (1984). K modelovaniu zložitých objektov. Filozofia, 39(5), 560-573. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/5/560-573.pdf

1983

Burica, M. . (1983). K integračným procesom v súčasnej vede. Filozofia, 38(6), 668-681. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/668-681.pdf

1982

Burica, M. . (1982). Systém, štruktúra, funkcia. Filozofia, 37(4), 483-498. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/4/483-498.pdf
Burica, M. . (1982). Genéza prvkov štrukturálneho myslenia v antickej filozofii. Filozofia, 37(1), 70-84. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/70-84.pdf