Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vladimír Skalský
Počet príspevkov: 3

1996

Skalský, V. . (1996). Celostná difereneovane-súvislá realita a dynamika vesmírov. Filozofia, 51(9), 569-578. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/9/569-578.pdf
Skalský, V. . (1996). Apodiktická logika základných ontologických pojmov ‚bytie‘ a ‚nebytie‘. Filozofia, 51(4), 219-227. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/4/219-227.pdf

1975

Skalský, V. . (1975). Fischerov revizionistický variant teórie „generačných konfliktov“. Filozofia, 30(3), 280-293. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/3/280-293.pdf