Skip to main content

Publication Details

On a Bourgeois Theory of Social Development or How “to Improve Capitalism

(Original title: O jednej buržoáznej teórii spoločenského vývoja alebo ako možno „vylepšiť kapitalizmus“)
Filozofia, 33 (1978), 2, 217-221.
Type of work: Views
Publication language: Slovak
File to download: PDF