Skip to main content

Volume 38 (1983), 1

Reviews

(Original title: Ku kritike buržoáznej a reformistickej ideológie)
Filozofia, 38 (1983), 1, 101-102.
File to download: PDF
(Original title: Závažný príspevok ku kritike scientizmu a antiscientizmu)
Filozofia, 38 (1983), 1, 102-106.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia a technika)
Filozofia, 38 (1983), 1, 106-110.
File to download: PDF
(Original title: Teória a história)
Filozofia, 38 (1983), 1, 110-113.
File to download: PDF
(Original title: Život a dielo I. P. Pavlova)
Filozofia, 38 (1983), 1, 113-116.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika a problémy biologického poznania)
Filozofia, 38 (1983), 1, 116-120.
File to download: PDF
(Original title: Spoločenská zodpovednosť)
Filozofia, 38 (1983), 1, 121-123.
File to download: PDF