Skip to main content

Volume 55 (2000), 6

Texts

(Original title: "Filozofia by sa mala vlastne iba básniť": K Wittgensteinovmu chápaniu jazyka a filozofie)
Filozofia, 55 (2000), 6, 507-515.
File to download: PDF