Skip to main content

Volume 55 (2000), 6

Reviews

(Original title: Kapitoly z dejín ideí v modernizácii slovenskej spoločnosti (V. Bakoš))
Filozofia, 55 (2000), 6, 516-518.
File to download: PDF
(Original title: Morálka ako čosi "navyše?" (D. Smreková, Z. Palovičová))
Filozofia, 55 (2000), 6, 518-520.
File to download: PDF