Skip to main content

Volume 40 (1985), 4

---

(Original title: O niektorých vzťahoch medzi prírodnými, technickými a spoločenskými vedami)
Filozofia, 40 (1985), 4, 393-401.
File to download: PDF

Papers - Philosophical Problems of Natural Sciences and Technology

(Original title: Metodologické východiská komplexných vedeckých výskumov)
Filozofia, 40 (1985), 4, 402-413.
Abstract

As a result of intensive scientific-technological development the extent and complexity of researched objects are being changed, ever more refined means of cognition and methodologic starting points for more adequate apprehension of reality are being formed. In the first part of the paper mono-disciplinary forms of science are characterized and problems of… Read more

File to download: PDF
(Original title: Matematizácia a formalizácia vo vedeckom poznaní)
Filozofia, 40 (1985), 4, 414-427.
Abstract

The growth of the impact of science on social progress lays high claims on intensification of scientific cognition, on improvement of its methods and development of scientific methodology. Wide elaboration of formal and mathematical research methods contributes towards realization of this task. In the paper problems connected with dialectisc of form and content in… Read more

File to download: PDF
(Original title: Kozmické vákuum ako reálny fyzikálny priestor)
Filozofia, 40 (1985), 4, 428-438.
File to download: PDF
(Original title: Genéza štruktúrnych prístupov vo vedeckom poznaní)
Filozofia, 40 (1985), 4, 439-452.
Abstract

In the paper the genesis of the concept „structure“ and „structural approaches“ is analyzed from four aspects. It appears that we do not find a wide model of this concept, in opposition to its narrow understanding, in the Greek classificatory Aristotelian science. The proper genesis of „structure“ and „structural approaches“ is connected with the development of… Read more

File to download: PDF
(Original title: Metodologické východisko marxistického skúmania času)
Filozofia, 40 (1985), 4, 453-463.
Abstract

In the paper the author gives characteristics of basic aspects of methodologic principles of Marxist-Leninist research of time. He develops the ideas of the classics of Marxism-Leninism and generalizations of the discussion on some questions of Marxist analysis of time. He underlines that it is necessary to substantiate theoretically the objectivity of time, the… Read more

File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke dialektiky výrobných síl a výrobných vzťahov v procese medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie)
Filozofia, 40 (1985), 4, 464-471.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia pedagogickej praxe, či potreba vyučovať filozofiu)
Filozofia, 40 (1985), 4, 472-475.
File to download: PDF

Jubilees

(Original title: 100. výročie narodenia Györgya Lukácsa)
Filozofia, 40 (1985), 4, 476-478.
File to download: PDF
(Original title: György Lukács o ontológii spoločenského bytia a Marxovo chápanie spoločnosti)
Filozofia, 40 (1985), 4, 479-491.
File to download: PDF
(Original title: Stanislav Felber)
Filozofia, 40 (1985), 4, 492-496.
File to download: PDF

Scientific Life

(Original title: Súčasný ideologický boj)
Filozofia, 40 (1985), 4, 497-498.
File to download: PDF
(Original title: Porada riaditeľov filozofických ústavov akadémií socialistických krajín)
Filozofia, 40 (1985), 4, 498-503.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Regulácia — riadenie — vedenie)
Filozofia, 40 (1985), 4, 504-507.
File to download: PDF
(Original title: Matematika a filozofia)
Filozofia, 40 (1985), 4, 507-511.
File to download: PDF
(Original title: Materialistická dialektika ako základ vedeckého svetonázoru)
Filozofia, 40 (1985), 4, 511-514.
File to download: PDF
(Original title: Logika a norma osobnosti)
Filozofia, 40 (1985), 4, 515-520.
File to download: PDF
(Original title: Problémy jazyka a filozofie vo francúzskom osvietenstve)
Filozofia, 40 (1985), 4, 520-521.
File to download: PDF