Skip to main content

Volume 20 (1965), 6

Reviews, Notes, Information

(Original title: Dialektika konkrétního s odstupem času)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 635-641.
File to download: PDF
(Original title: K diskusi o Kosíkově „Dialektice konkrétního“ v Kulturní tvorbě)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 641-644.
File to download: PDF
(Original title: K interpretácii Descartovho diela)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 644-653.
File to download: PDF
(Original title: Sociológia Zygmunta Baumana)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 654-660.
File to download: PDF
(Original title: Je „ľudské“ a „estetické“ totožné?)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 660-662.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia v nepokojnej dobe)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 662-664.
File to download: PDF
(Original title: Nový pohľad na Sokrata)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 664-665.
File to download: PDF
(Original title: Pascalove Listy proti jezuitom)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 665-666.
File to download: PDF
(Original title: O pravidlách vedeckej diskusie)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 666-667.
File to download: PDF
(Original title: O zmyslovom a logickom v poznaní mikrosveta)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 667.
File to download: PDF
(Original title: Obohatenie psychologickej literatúry)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 667-669.
File to download: PDF