Skip to main content

Volume 20 (1965), 6

From Scientific Life

(Original title: Niekoľko aspektov moderného humanizmu a humanizmu Senecovho)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 622-624.
File to download: PDF