Skip to main content

Volume 20 (1965), 6

Views

(Original title: Cirkev a sociálna problematika (K niektorým prácam o sociálnom učeni katolíckej cirkvi))
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 609-616.
File to download: PDF
(Original title: Z dielne leningradských sociológov)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 6, 617-621.
File to download: PDF