Skip to main content

Volume 27 (1972), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: Príspevok k praktickému uplatneniu princípov marxizmu-leninizmu)
Filozofia, 27 (1972), 1, 66-70.
File to download: PDF
(Original title: Vybrané spisy Marxa a Engelsa v slovenčine)
Filozofia, 27 (1972), 1, 71-72.
File to download: PDF
(Original title: Zaujímavá česká filozofická edícia)
Filozofia, 27 (1972), 1, 72-73.
File to download: PDF
(Original title: Evolúcia ako autoregulácia)
Filozofia, 27 (1972), 1, 73-78.
File to download: PDF
(Original title: Marxizmus, existencializmus a otvorený katolicizmus o človeku)
Filozofia, 27 (1972), 1, 78-83.
File to download: PDF
(Original title: O novej metóde vedeckej recenzie)
Filozofia, 27 (1972), 1, 83-90.
File to download: PDF
(Original title: Osvietenský ideál H. S. Skovorodu)
Filozofia, 27 (1972), 1, 90-92.
File to download: PDF
(Original title: Sedemdesiate narodeniny Mirka Nováka)
Filozofia, 27 (1972), 1, 93-94.
File to download: PDF
(Original title: Johannes Kepler (1571 — 1971))
Filozofia, 27 (1972), 1, 94-98.
File to download: PDF
(Original title: Kritik konfuciánskej ortodoxie)
Filozofia, 27 (1972), 1, 98-100.
File to download: PDF