Skip to main content

Volume 66 (2011), 4

Scientific Life

(Original title: Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu)
Filozofia, 66 (2011), 4, 401-402.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť v Košiciach)
Filozofia, 66 (2011), 4, 403.
File to download: PDF