Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jana Miedzgová
Počet príspevkov: 6

1994

Miedzgová, J. . (1994). Poznámky k arcieklekticizmu J. S. Milla. Filozofia, 49(8), 483-491. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/8/483-491.pdf

1990

Miedzgová, J. . (1990). O štvrtom memoriáli J. Patočku vo Viedni. Filozofia, 45(4), 501-502. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/4/501-502.pdf

1989

Miedzgová, J. . (1989). Rozum, intuícia a viera v morálnej voľbe. Filozofia, 44(6), 690-699. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/690-699.pdf

1987

Miedzgová, J. . (1987). Morálny subjekt v interpretácii súčasného utilitarizmu. Filozofia, 42(4), 474-487. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/474-487.pdf

1983

Miedzgová, J. . (1983). Monografia k problémom morálnej voľby. Filozofia, 38(3), 382-385. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/3/382-385.pdf

1981

Miedzgová, J. . (1981). Problém subjektu v súčasnej buržoáznej filozofii. Filozofia, 36(4), 467-472. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/467-472.pdf