Skip to main content

Volume 66 (2011), 3

Reviews

(Original title: Scruton, R.: Culture Counts: Faith and Feeling in a World Besieged)
Filozofia, 66 (2011), 3, 281-283.
File to download: PDF
(Original title: Karfíková, L.: Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi)
Filozofia, 66 (2011), 3, 284-287.
File to download: PDF
(Original title: Buraj, I. a kol.: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť)
Filozofia, 66 (2011), 3, 287-291.
File to download: PDF
(Original title: Mičaninová, M.: Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola s komentárom)
Filozofia, 66 (2011), 3, 292-295.
File to download: PDF
(Original title: Chabada, M.: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky)
Filozofia, 66 (2011), 3, 295-297.
File to download: PDF